Sữa AKIDO Baby

  • LGG : Giúp tăng sức đề kháng cơ thể
  • Fos ,Kẽm ,BetaGlucan,Vitanmin nhóm B hỗ chợ tiêu hóa ,tăng cường hấp thu dưỡng chất ,hỗ chợ tăng cường sức đề kháng
  • EFA,DHA,Taurin tốt cho sự phát triển của bé
  • Lysine giúp bé ăn ngon miệng hỗ chợ tình trạng biếng ăn
  • FOS ,Kẽm,BetaGlucan,Vitamin nhóm B hỗ chợ tiêu hóa tốt,hỗ chợ tăng cường hấp thu dưỡng chất,hỗ chợ tăng cường sức đề kháng.
  •  Enym( amylase) giúp tiêu hóa hấp thu dưỡng chất